Begravningsceremoni

Begravningsceremoni

Begravningsceremonin kan hållas i kyrka, kapell, församlingslokal, i annan lokal eller ute i naturen. Några formella krav finns inte utan valet följer ofta den trosinriktning som tillämpas. Nedan följer information om hur en ceremoni kan komma att se ut.
Du är välkommen att höra av dig till oss med frågor. Med vår långa erfarenhet i generationer tillsammans med vår närvaro i samtiden och lyhördhet hjälper vi er.

 

Begravningsgudstjänst

Begravningsgudstjänst i Svenska kyrkan eller i frikyrkosamfund utformas enligt respektive handbok. Programmet utformas i samråd med respektive officiant. Församlingarna håller också med musiker som förutom inlednings- och avslutningsmusik leder psalmsång och ackompanjerar eventuella solister.

 

Borgerlig begravning

En borgerlig begravningsakt är en ceremoni som kan utformas helt fritt efter den avlidnes eller de anhörigas önskemål. Det finns inget regelverk förutom lagtexten; "må intet förekomma som strider mot förrättningens helgd och allvarliga innebörd." Uppsala kommun håller med borgerliga officianter om man så önskar. Musiker kan engageras för levande musik och sång alternativt kan inspelad musik och sång framföras. Klicka här för att läsa mer om Borgerlig begravning

 

Olika trossamfund och kulturer

Då vi i Sverige har flera olika trossamfund och en kulturell mångfald innebär det också att vi har varierande traditioner där ceremonierna kan se helt olika ut. Alla har rätt till ett värdigt avsked som stämmer överens med den avlidnes kultur och önskemål samt anhörigas förväntningar.

Klicka här för att läsa mer om traditioner och ceremonier vid begravningar