Bouppteckning

Bouppteckning

Nästa steg är att en bouppteckning görs, det skall ske inom tre månader från dödsdagen.

En bouppteckning fastställer vilka som är dödsbodelägare och vilka tillgångar och skulder som finns.

En bouppteckning kan vara mer eller mindre komplicerad och har man själv inte de juridiska kunskaperna bör man ta hjälp med detta. Om det finns en fastighet bland tillgångarna måste en bouppteckning alltid göras.